به فروشگاه ایران ساز خوش آمدید

سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه

جنس کاسه: چوب گردو
جنس دسته: چوب گردو
جنس صفحه رویی: چوب توت
جنس گوشی کوک: چوب آبنوس
ساختمان کاسه: ترکه ای
جنس پرده: روده حیوانات
جنس شیطانک: استخوان
جنس سیم گیر: شمشاد
مهر سازنده: دارد
نام سازنده: آریان

900,000 تومان

در انبار
- +