سه تار اریانا (1)

  • سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه

    900,000 تومان
    جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب آبنوس ساختمان کاسه: ترکه ای جنس پرده: روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شمشاد مهر سازنده: دارد نام سازنده: آریان