تار (11)

 • بم تار شیدا مدل 1 مهر

  2,500,000 تومان
  نام سازنده: شیدا جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو جنس پرده: پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: پلیمری فاصله از شیطانک تا خرک: 97*23 اندازه کاسه: بزرگ اقلام همراه: هاردکیس
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار آفاق مدل 1 مهر

  1,950,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: گل محمدی جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو جنس پرده: پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: پلیمری فاصله از شیطانک تا خرک: 66 سانتیمتر اندازه کاسه: بزرگ اقلام همراه: هارد کیس
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار آفاق مدل 2 مهر

  3,000,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: گل محمدی جنس دسته: استخوان جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو رگه راست جنس پرده: روده گوسفند جنس شیطانک: شاخ جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: روده گوسفند مقیاس تار: 21 × 23 × 96 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ اقلام همراه: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار بختیاری مدل 1 مهر

  1,950,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: بختیاری جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو رگه راست جنس پرده: روده گوسفند جنس شیطانک: شاخ جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: استخوان جنس نگهدارنده خرک: روده گوسفند مقیاس تار: 21 × 23 × 96 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ سایر توضیحات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار بهروز کلهر مدل 2 مهر

  3,550,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: بهروز کلهر جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو رگه راست جنس پرده: روده گوسفند جنس شیطانک: شاخ جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: روده گوسفند مقیاس تار: 21 × 23 × 96 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ سایر توشیحات: همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار رضا کلهر 3 مهر

  4,000,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: رضا کلهر جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: گردو رگه راست جنس پرده: روده گوسفند جنس شیطانک: شاخ جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: روده گوسفند مقیاس تار: 21 × 23 × 96 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ سایر توضیحات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار مجیدی 2 مهر مدل چهار گل

  10,650,000 تومان
  مشخصات نام سازنده: مجیدی جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: بره تو دلی جنس گوشی کوک: فلزی جنس پرده: روده گوسفند جنس شیطانک: شاخ جنس سیم گیر: شاخ جنس خرک: شاخ جنس نگهدارنده خرک: روده گوسفند مقیاس تار: 21 × 23 × 96 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ سایر توضیحات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  تار کشاورز 2 مهر

  2,950,000 تومان
  توضیحات نام سازنده: كشاورز جنس دسته: گردو جنس کاسه: توت جنس پوست: پوست بره تودلی جنس گوشی کوک: گردو جنس پرده: نايلونی جنس شيطانک: شاخ جنس سيم گير: شاخ جنس خرک: شاخ مقياس تار:  96*23*21 سانتی متر اندازه کاسه: بزرگ سایر توضیحات: به همراه کاور
 • خرید پوست تار در انبار موجود نمی باشد

  پوست تار

  100,000 تومان