به فروشگاه ایران ساز خوش آمدید

نمایش 15 نتیحه

 • دوسیم آریا

  750,000 تومان

  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  ساختمان کاسه: ترکه ای
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: پلاستیک
  جنس سیم گیر: گردو
  طول ساز از خرک تا شیطانک: 72 سانتی ‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: آریا
  اقلام همراه: کاور ابری

  750,000 تومان
  Last updated: ژوئن 7, 2019
 • سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه

  900,000 تومان

  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب آبنوس
  ساختمان کاسه: ترکه ای
  جنس پرده: روده حیوانات
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: شمشاد
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: آریان

  900,000 تومان
  Last updated: ژوئن 7, 2019
 • سه تار ذوالقدر 2 مهر مدل آبنوس

  1,160,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب آبنوس
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: گردو
  طول ساز از خرک تا شیطانک: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: ذوالقدر
  اقلام همراه: کاور

  1,160,000 تومان
  Last updated: ژوئن 9, 2019
 • سه تار شیدا مدل گردو

  330,000 تومان

  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: پلاستیک
  جنس سیم گیر: گردو
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: شیدا

  330,000 تومان
  Last updated: ژوئن 7, 2019
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار آریا مدل کودکان

  190,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: هفت عدد
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 74*12*12 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: آریا

  190,000 تومان
  Last updated: دسامبر 6, 2018
 • سه تار ذوالقدر مدل 1 مهر

  820,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس پرده: روده حیوانات
  جنس شیطانک: چوب
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: ذوالقدر
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  820,000 تومان
  Last updated: دسامبر 8, 2018
 • سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر

  1,090,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: شمشاد
  مقیاس سه تار: طول سه تار 89 تا 85 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: ذوالقدر
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  1,090,000 تومان
  Last updated: دسامبر 6, 2018
 • سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر VIP

  1,160,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: ذوالقدر
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  1,160,000 تومان
  Last updated: دسامبر 8, 2018
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار شیدا 2 مهر مدل معرق

  370,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب توت
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: پلاستیک
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: شیدا
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  370,000 تومان
  Last updated: دسامبر 8, 2018
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار شیدا مدل هخامنشی

  300,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: ده عدد
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: پلاستیک
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: شیدا
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  300,000 تومان
  Last updated: سپتامبر 20, 2018
 • در انبار موجود نمی باشد
  350,000 تومان
  Last updated: سپتامبر 20, 2018
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار مجیدی مدل 3 مهر

  3,450,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: شمشاد
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: مجیدی
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  3,450,000 تومان
  Last updated: دسامبر 6, 2018
 • سه تار آریانا مدل 1 مهر

  650,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: استخوان
  جنس سیم گیر: شمشاد
  مقیاس سه تار: 87 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: مهدی صفری

  650,000 تومان
  Last updated: مارس 12, 2018
 • سه تار مجیدی مدل 2 مهر

  2,900,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب توت
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: سه عدد
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: روده حیوانات
  جنس شیطانک: چوب
  جنس سیم گیر: شمشاد
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: مجیدی

  2,900,000 تومان
  Last updated: آگوست 18, 2018
 • سه تار شیدا دو رنگ مدل 1 مهر

  350,000 تومان

  مشخصات
  جنس کاسه: چوب گردو
  جنس دسته: چوب گردو
  جنس صفحه رویی: چوب توت
  تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: ده عدد
  جنس گوشی کوک: چوب گردو
  جنس پرده: الیاف پلیمری
  جنس شیطانک: پلاستیک
  جنس سیم گیر: گردو
  مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر
  مهر سازنده: دارد
  نام سازنده: شیدا
  سایر مشخصات: به همراه کاور

  350,000 تومان
  Last updated: سپتامبر 20, 2018