سه تار (15)

 • دوسیم آریا

  750,000 تومان
  جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو ساختمان کاسه: ترکه ای جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک جنس سیم گیر: گردو طول ساز از خرک تا شیطانک: 72 سانتی ‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: آریا اقلام همراه: کاور ابری
 • سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه

  900,000 تومان
  جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب آبنوس ساختمان کاسه: ترکه ای جنس پرده: روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شمشاد مهر سازنده: دارد نام سازنده: آریان
 • سه تار ذوالقدر 2 مهر مدل آبنوس

  1,160,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب آبنوس جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: گردو طول ساز از خرک تا شیطانک: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: ذوالقدر اقلام همراه: کاور
 • سه تار شیدا مدل گردو

  330,000 تومان
  جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک جنس سیم گیر: گردو مهر سازنده: دارد نام سازنده: شیدا
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار آریا مدل کودکان

  190,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: هفت عدد جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 74*12*12 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: آریا
 • سه تار ذوالقدر مدل 1 مهر

  820,000 تومان

  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس پرده: روده حیوانات جنس شیطانک: چوب جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: ذوالقدر سایر مشخصات: به همراه کاور

 • سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر

  1,070,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شمشاد مقیاس سه تار: طول سه تار 89 تا 85 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: ذوالقدر سایر مشخصات: به همراه کاور
 • سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر VIP

  1,150,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: ذوالقدر سایر مشخصات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار شیدا 2 مهر مدل معرق

  370,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب توت جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: شیدا سایر مشخصات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار شیدا مدل هخامنشی

  300,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: ده عدد جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: شیدا سایر مشخصات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار مجیدی مدل 3 مهر

  3,450,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شمشاد مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: مجیدی سایر مشخصات: به همراه کاور
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار آریانا مدل 1 مهر

  650,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان جنس سیم گیر: شمشاد مقیاس سه تار: 87 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: مهدی صفری
 • در انبار موجود نمی باشد

  سه تار مجیدی مدل 2 مهر

  2,900,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: سه عدد جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: روده حیوانات جنس شیطانک: چوب جنس سیم گیر: شمشاد مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: مجیدی
 • سه تار شیدا دو رنگ مدل 1 مهر

  350,000 تومان
  مشخصات جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت تعداد سوراخ‌های صفحه رویی: ده عدد جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک جنس سیم گیر: گردو مقیاس سه تار: 4/4 سانتی‌متر مهر سازنده: دارد نام سازنده: شیدا سایر مشخصات: به همراه کاور